mapa strony   kariera   kontakt   PL.
www.inter-system.com.pl >> Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP)
Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP)

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP)

DEFINICJA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (PPP)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to relacja jaka może zajść pomiędzy sektorem publicznym, a prywatnym. Jej celem jest realizacja projektu bądź dostarczania usług zazwyczaj świadczonych przez sektor publiczny.

Istotą tej relacji są obustronne korzyści, dopasowane do stopnia realizowanych przez nie zadań.

Zadania i ryzyko związane z inwestycją są podzielone w taki sposób, by każda ze stron mogła jak najefektywniej je kontrolować i nimi dysponować, a tym samym realizować jak najlepiej i jak najbardziej ekonomicznie, swoje zadania.


Art. 1 ust. 2  Ustawy o Partnerstwie Publicznym z dnia 19 grudnia 2008 r. mówi, iż przedmiotem partnerstwa publiczno – prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW POMIĘDZY PARNEREM PUBLICZNYM A PARNEREM PRYWATNYM W PPP

Zadaniem Partnera Publicznego jest dostarczanie założeń projektowych Partnerowi Prywatnemu, a następnie zlecenie mu budowy danego obiektu. Wówczas Partner Prywatny zajmuje się projektowaniem, a następie budową. Po jej zakończeniu Partner Prywatny przekazuje obiekt Partnerowi Publicznemu, jednocześnie wynajmując go.         Z reguły mówimy o okresie 10 do 30 lat. Po tym czasie dzierżawa wygasa, a aktywa         w całości przekazywane są przez Partnera Prywatnego, Partnerowi Publicznemu. Stosuje się tu wówczas cenę wcześniej uzgodnioną przez partnerów, bądź ceny wolnorynkowe.

ZASADA DZIAŁANIA PPP

Partnerstwo Publiczno Prywatne polega na tym, iż partner prywatny zobowiązuje się do realizacji danego działania/zadania/przedsięwzięcia, za co otrzymuje wynagrodzenie od partnera publicznego. Może zostać również wynagrodzony w postaci korzyści, jakie może czerpać z realizowanej przez siebie inwestycji np. pobierając opłaty.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PUBLICZNYM W PPP?

Zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym partnerem publicznym mogą być:

 • organy administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • fundusze celowe,
 • państwowe szkoły wyższe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
 • Polska Akademia Nauk oraz tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 • państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych,

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PRYWATNYM W PPP?

Zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym partnerem prywatnym może być:

 • przedsiębiorca,
 • organizacja pozarządowa,
 • kościół a także inny związek wyznaniowy,
 • podmiot zagraniczny, jeżeli jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji, a także spełnia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej,

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

 • możliwość realizacji wszelakich inwestycji, bez posiadania środków finansowania, przez sektor publiczny,
 • możliwość zdefiniowania całkowitych kosztów projektu przed rozpoczęciem inwestycji,
 • ryzyko finansowe ponosi jedynie partner prywatny,
 • akceleracja realizacji planów inwestycyjnych, dzięki doświadczeniu partnera prywatnego,
 • wyższy standard usług,
 • optymalizacja kosztów, oszczędność,
 • zapewnienie finansowania (kapitału) inwestycji,
 • finansowanie inwestycji bez obciążania limitu zobowiązań,
 • większa kontrola i szansa negocjacji wszystkich aspektów koncesji,
 • uregulowanie ustawowe np. brak protestów i odwołań,

DZIEDZINY INFRASTRUKTURY W JAKICH DZIAŁA PARNETRSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

 • drogi, a także infrastruktura transportowa,
 • budownictwo socjalne oraz komunalne,
 • opieka zdrowotna (budynki szpitali i przychodni)
 • edukacja (infrastruktura szkolna i uniwersytecka)
 • biura i budynki administracji publicznej.

  INFORMACJE

KOLEJNA INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
Miło nam poinformować, iż ukończona została inwestycja związana z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego na wrocławskim Brochowie. Inwestorowi dziękujemy za okazane zaufanie, a nowym lokatorom życzymy sam...więcej>>
ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ Z PB INTER-SYSTEM SA
Już w najbliższą środę (26.10.2017) we wrocławskiej Hali Stulecia odbędą się Targi Pracy Career EXPO, na których będziemy również obecni.  Z chęcią opowiemy dlaczego właśnie z nami wart...więcej>>
DZIEŃ BUDOWLAŃCA
25.09.2017 DZIEŃ BUDOWLAŃCA Dzisiaj cała rodzina branży budowlanej świętuje Ogólnopolski Dzień Budowlańca.  Z tej okazji składamy...więcej>>
PIĘKNY WROCŁAW PO RAZ DRUGI
W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości, warto również ogłosić, iż nagrodę w XXVII edycji konkursu PIĘKNY WROCŁAW zdobyły biurowiec Nicolas Business Center, w którym to swoją...więcej>>
  INFORMACJE BRANŻOWE

DOBRY KLIMAT NA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH
Podaż na rynku biurowym na koniec 2016 roku osiągnie ok. 9 mln mkw. Duże zainteresowanie i dynamiczna sprzedaż oznacza wciąż rosnące zainteresowanie nowych inwestorów. Deweloperzy nato...więcej>>
SZYKUJĄ SIĘ ZMIANY W INWESTYCJACH PUBLICZNYCH
Czy rzeczywiście uda się zmienić obecne prawo zamówień publicznych, by cena nie była jedynym kryterium? Jakie są pomysły na usprawnienie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą? Ile będziemy czekać na no...więcej>>
CZY BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE MOŻE BYĆ TANIE
Rząd opracowuje szeroki program, który ma zapewnić obniżenie kosztów budowy mieszkań. Dzięki temu zwiększy się ich dostępność na rynku dla polskich rodzin, a sektor budowlany...więcej>>
  NASI PARTNERZY W BIZNESIE

NEXUS NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Firma zajmująca się wszelkiego rodzaju instalacjami branży elektrycznej, niskich prądów, instalacji wod-kan, wentylacji i klimatyzacji. POLECAMY!!!

więcej >>

ISB BUDOWNICTWO

Nasz partner w zakresie usług ogólnobudowlanych.

więcej >>

GLOBAL CENTER SP. Z O.O.

AMSTERDAM - najlepsze mieszkania w sercu Wrocławia.

więcej >>

ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

więcej >>

WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O.

więcej >>

AQUA SERWIS

Zarządzanie nieruchomościami.

więcej >>

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

więcej >>

GLOBAL 2016 SP. Z O.O. SP. K.

Inwestor - NICOLAS BUSINESS CENTER.

więcej >>

FUNDUSZ POŻYCZKOWO-PORĘCZENIOWY "GRANT"

więcej >>

BIURO RACHUNKOWE INTER OFFICE

więcej >>

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ SP. Z O.O.

więcej >>

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKIE CENTRUM INNOWACYJNOŚCI PLUS

więcej >>

PRACOWNIA PROJEKTOWA MAĆKÓW.

Znakomite projekty, profesjonalna obsługa, doskonała kadra.
Nasz partner przy budowie Nowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu .

więcej >>

FABRYKA PROJEKTÓW ArC2

Nasz Partner przy budowie pierwszego w Polsce Oceanarium-Afrykarium.

więcej >>

MUZEM MIEJSKIE WROCŁAWIA

więcej >>

BUSINESS CENTRE CLUB

więcej >>

BUSINESS CENTRE CLUB - Loża Wrocławska

 więcej >>

NIPPURA

Japońska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i instalacji akryli oraz systemów plastikowych. 

więcej >>

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

więcej >>

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

Firma produkcyjno-montażowa branży elektrycznej, nasz partner przy budowie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

więcej >>

KINNARPS

Nowoczesne i stylowe wyposażanie miejsc pracy. Meble które inspirują i tworzą markę Twojej firmy.

więcej >>

BETARD 

Producent prefabrykatów budowlanych, betonowych bloczków, cegieł i pustaków

więcej >>

PZITB ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

więcej >>

BARG BETONTECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

Współpracujemy w dziedzinie badań labolatoryjnych oraz technologii materiałów budowlanych.

więcej >>

ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp. j.

Nasz partner w zakresie geotechniki oraz technologii bezwykopowych.

więcej >>

FORMOPEX Sp. z o.o.

Firma zajmująca się wykonywaniem i montażem konstrukcji stalowych ze stali węglowych.

więcej >>

PRZEDSIĘBIORSTWO IRGA 

Współpracujemy w zakresie bram garażowych i przemysłowych, drzwi i balustrad.

więcej >>

FIRMA KAMIENIARZ TADEUSZ MODLIŃSKI

Usługi kamieniarskie.

więcej >>

TRAKT Sp. z o.o.

Firma specjalizuje się w stolarce przeciwpożarowej oraz produkcji technicznych drzwi stalowych.

więcej >>

ZEMD - Technika dźwigowa

Do wielu naszych inwestycji dostarczali dźwigi osobowe.

więcej >>

ALREMEX

Producent stolarki z aluminium i PCV. Nasz wieloletni partner na wielu inwestycjach.

więcej >>

KER + 3MR Technika Aluminiowo - Szklana Spółka z o. o.

Lekkie obudowy aluminiowo szklane oraz lekkie przegrody oszklone dla budownictwa mieszkaniowego, publicznego i przemysłowego.

więcej >>

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE TEATR

Kompleksowe wyposażanie obiektów scenicznych.

więcej >>

ALPINART

Usługi z zastosowaniem technik aplinistycznych.

więcej >>

BOTAMENT

Uznany producent materiałów chemii budowlanej. Nasz stały partner proaktycznie na każdej inwestycji.

więcej >>
więcej >>
Created by Studio2M